Dewch i ddarganfod diwylliant cyfoethog, hanes a chroeso twymgalon Cymru

The National Eisteddfod is?Europe’s largest music and poetry festival

Mae gan ryw 19% o Gymru statws Awyr Dywyll swyddogol – delfrydol ar gyfer syllu ar y sêr

Mae Cymru’n?ail yn y byd?o ran ailgylchu gwastraff y cartref

Mae gan Gymru?8 prifysgol?ac?14 coleg addysg bellach

Mae?3.1 miliwn?o bobl yn byw yng Nghymru – dyna?4.8%?o boblogaeth y DU